Norge topper bredbåndsinvesteringer

Norge og Danmark investerer mest i bredbånd i Norden og hadde samme nivå i 2020. De hadde også størst abonnementsvekst.

Publisert

Sverige og Norge ligger nå på samme nivå målt i abonnement fiber og koakskabel samlet. Det viser den nye sammenligningen som Nkom la fram i går over investeringer, abonnement og dekning i Norden og Baltikum.

Norge og Danmark øker mest

I flere land er det en forholdsvis stor økning i abonnement for fast bredbånd som har en hastighet på 100 Mbit/s eller mer. Økningen for slike abonnement fra 2019 til 2020 er relativt større i Norge og Danmark enn i øvrige land.

For fiber og kabel samlet har både Norge og Sverige nå 0,37 abonnement per innbygger mens Danmark har 0,33 – alt målt på 100 Mbps. Merk at det da i hver husstand er vel 2,17 innbyggere i snitt. Sverige flyter på gamle fiberinvesteringer mens Norges store fibervekst gjør at vi nå har nådd dem igjen.

Samme nivå på dekning

Målt i dekning er det Danmark som topper med 95 prosent 100 Mbps nedstrøms-dekning i 2020 mens Sverige hadde 94 prosent og Norge som kjent 89 prosent. Men her er det all grunn til å påpeke at iallfall Sverige har en mye videre og mindre krevende definisjon av hvor langt fra kundene nærmeste fibernode befinner seg. Mye tyder på at målt i maks 50 meters avstand er nivået i Sverige på samme nivå som i Norge og muligens lavere.

Mindre prisforskjeller enn forventet

La oss nå også ta med at Norge klart topper oversikten over operatørens inntekter per innbygger. Samlet mobil og fast (eks TV) var operatørenes årsinntekter per innbygger i fjor 427 euro i Norge, 351 euro i Danmark og 344 euro i Sverige. Det som forbauser en smule er at Danmark ligger over Sverige. Forskjellene er betydelig mindre enn det ofte kommer fram i sammenligninger av tilbudspriser.

– Det er gledelig at utbredelsen av fast bredbånd er høy i Norge og stadig flere husstander og virksomheter kjøper bredbånd med hastighet over 100 Mbit/s. Bredbånd med høy hastighet og god kvalitet er en forutsetning for næringsutvikling og for å kunne delta i det digitale samfunnet, sier Hans Jørgen Enger, leder av Konkurranseavdelingen i Nkom.

Han leder nå en utredning som skal vise om det er påkrevd å åpne norske fibernett også ut over Telenors nett. Her vil myndighetene veie investeringer mot prisnivå. I den sammenhengen er den ferske nordiske sammenligningen trolig sentral. Men det er ikke bare enkelt å veie land mot hverandre. Åpningen av TDCs gamle nett i Danmark har åpenbart ført til større investeringer og også abonnementsvekst i fastnett Danmark mens investeringsnivået i Norge i fiber er mange ganger høyere over tid – og spesielt veid mot de geografiske og topografiske forskjellene.

Powered by Labrador CMS