Vilkar

GENERELLE VILKÅR

Abonnementsperioden

Abonnement på Telecom Revy forskuddsbetales og løper for et år av gangen. Frist for oppsigelse er en måned før utløpsdato. Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp ikke refunderes, men kan overføres til andre uten ekstra kostnad. Abonnementet gir tilgang til alt innhold på Telecom Revys nettside og et nyhetsbrev på email alle virkedager.

Veiledende priser: Telecom Revy 1 år: kr. 3995,- + mva

Gebyrer ved fakturering

Ved forsinket betaling beregnes et purregebyr som per i dag er kr. 63,-

Kundeservice

Ved henvendelser til kundeservice - ring 91 30 41 39 eller send en epost hp@telecomrevy.no.

Bedriftsavtaler

Telecom Revy har avtale med enkelte bedrifter. I de tilfellene hvor en slik skriftlig avtale foreligger vil bedriftsavtalens betingelser overstyre de ordinære abonnementsvilkårene.