Sverige høyner tilskudd til 1 milliard

I Sverige har regjeringen foreslått ytterligere 500 millioner SEK i bredbåndstilskudd for 2022 slik at den samlete tilskuddet blir 1 milliarder SEK.

Publisert

Det opplystedigitaliseringsminister Anders Ygeman till SVT Nyheter fredag morsgen

I år har tilskuddet i Sverige 1,4 milliarder SEK. For 2023 er forslaget bare 100 millioner kroner. Etter en brems i fiberveksten i 2019 og 2020 og lave tilskudd for 2020. tok politikerne grep og hevet tilskuddene nå både for 2021 og nå 2022.

Investeringer ned i Sverige

Dansk teleindustri investerte for over 14 milliarder NOK i 2020. Norge for 12,6 milliarder og i Sverige for 11 milliarder. For Norge og Danmark er det rekord. For Sverige er det reduksjon. Det viser seg at fastnettinvesteringene i 2020 i alle de tre skandinaviske landene var den samme – vel 9 milliarder NOK.

I Sverige var bare IP-Only som hadde vekst i 2020 på fiber. Telia hadde en nedgang på 24 prosent og Stadsnäten på 23 prosent.

Den økte statlige støtten for 2021 og 2022 i Sverige er et forsøk på å sette fart i utbyggingen spesielt i grisgrendte strøk. Sverige og Norge har om lag like mange utfordrende distriktskunder igjen.

I Norge har de statlige tilskuddene i 2020 oppe i 500 millioner kroner. For 2021 igjen nede vant nivå – 264 millioner kroner. NHO, IKT Norge, KF og mange andre har samlet seg om å kreve 1 milliard i tilskudd for 2021.

Tidligere har både AP, SP og SV stilt seg positive til 500 millioner kroner årlig. Regjeringspartiene holder på sin kurs om at i markedsdrevet utbygging er 2-300 millioner nok. Torsdag for de som deltar på Telecom World i Ålesund høre hva konkret både Høyre ig Arbeiderpartiet sier om tilskuddene framover.

Powered by Labrador CMS