Rettigheten på hjemmekontor må sikres

Tekna-presidenten oppfordrer arbeidstakere til å sikre seg sine rettigheter også på hjemmekontoret.

Publisert

Tekna-president, Lars Olav Grøvik, mener erfaringene med hjemmekontor under pandemien i stor grad kan skrives med positivt fortegn. Samtidig påpeker at det er viktig å ha tunga rett i munnen når reglene og forskriftene for hjemmekontor nå skal tegnes opp.

- Vi har holdt produktiviteten oppe på et høyt nivå, vi har tatt ressursbesparende og klimavennlig teknologi i bruk, og mange har fått mer fleksibilitet til å få en travel hverdag til å gå rundt. Nå skal erfaringene materialiseres i nye retningslinjer for hvordan vi skal jobbe i tiden fremover. Det er nettopp nå vi trenger et regelverk som sikrer at hardt opparbeidede rettigheter i arbeidslivet ikke kastes på båten, sier Grøvik.

- Medbestemmelse og innflytelse over egen arbeidshverdag er viktig. Et hjemmekontorregelverk må utarbeides i tett samspill mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere – hvis ikke kan hjemmekontor vise seg å bli en mer dyrekjøpt erfaring enn vi liker, sier han.

- Tekna har trukket fram fem punkter for hjemmekontor som må på plass for at vi skal være sikret et fremtidsrettet, trygt og fleksibelt arbeidsliv der også mulighet for arbeid fra hjemmet er til stede.

Teknas fem punkter for en vellykket hjemmekontorordning:

1. Skriftlige avtaler må på plass

Ved hver enkelt arbeidsplass der hjemmekontor er aktuelt, bør det inngås skriftlige avtaler mellom arbeidsgivere, tillitsvalgte og arbeidstakere, som klart definerer innhold og rammer knyttet til hjemmekontor som utstyrsfasiliteter, forsikring, arbeidstid, tilsyn og lønn.

2. Hjemmekontor likeverdig kontorjobbing

Jobbing hjemmefra er ikke et spørsmål om å ta og gi. Hjemmekontor skal ikke brukes som argument fra arbeidsgiver for å kreve at arbeidstakere skal gi avkall på rettigheter, fritid eller lønn som motytelse. Hjemmekontor er fullverdig arbeid på lik linje med arbeid fra kontoret, og skal vurderes og måles ut fra samme parametere, som resultat, samarbeidsevner og innsats.

3. Arbeidstiden bør være den samme

Flere vil arbeide hjemmefra i fremtiden, og arbeid fra eget hjem betyr for mange at det kan være vanskelig å skille mellom arbeidstid og fritid. Tekna mener Arbeidsmiljøloven er dekkende, og skal ligge til grunn også ved hjemmearbeid. Reglene for arbeidstid bør være de samme uavhengig av arbeidssted.

4. Tillitsvalgte på arbeidsplassen skal involveres 

Med større bruk av hjemmekontorordninger mener Tekna det er sentralt at de tillitsvalgte på jobben får et tydelig mandat og en reell påvirkningsmulighet i utformingen av ulike hjemmekontorordninger.

5. Man skal ha en kontorplass å gå til

Hjemmekontor må være basert på frivillighet. Arbeid hjemmefra skal ikke først og fremst være en innsparingspost for bedriftene, og medarbeidere som ønsker å jobbe på arbeidsplassen skal ha en plass de kan gå til. For mange kan arbeid være ensomt, og psykisk helse knyttet til arbeid må tas på alvor.

Powered by Labrador CMS