IKT Norges viktgste forslag

Administrerende direktør, Øyvind Husby, i IKT Norge skal etter ett år i jobben opp til en viktig eksamen.

Publisert

Med det kommende valget, kanskje en ny regjering, og et nytt statsbudsjett rett rundt hjørnet har Øyvind Husby en formidabel jobb foran seg. En eksamen ville man kunne kalle det etter kun ett år i jobben.  IKT Norge, som representant for vår bransje, må i løpet av de neste månedene fronte de sakene som er sentrale for bransjen.

I den forbindelse kunne Husby, under Telecom World i Ålesund, legge frem en 8 punkts plan til hva IKT Norge ville prioritere i den nærmeste fremtid. Med disse åtte punktene er det liten tvil om at IKT Norge og Husby vil få hende fulle i den nærmeste fremtid. Dette er punktene og som etter IKT Norges mening er de viktigste satsingene for bransjen med de underliggende forslag.

Åtte viktige punkter

  • Omstillingskommisjon

FORSLAG 1: Omstillingskommisjon (Inspirert av Produktivitetskommisjonen 2016, samt ny kommisjon i Sverige.)

FORSLAG 2: Det nye Skatteutvalget inkluderes i omstillingskommisjonenIKT-NORGE nedsetter eget SKATTEUTVALG onsdag 21. september. www.iktnorge.no

  • Kraftig satsing på kompetanse og utdanning

FORSLAG 1: Flere nye studieplasser. 1500 nye studieplasser - hvert år

FORSLAG 2: Satsing på digitale læremidler i skolen. 150 mill til digital skolesekk

FORSLAG 3: Bedre system for etter- og videreutdanning og ressurser for etterutdanning av lærere.

FORSLAG 4: Bedre system for arbeidsinnvandring

  • Bredbånd til alle

FORSLAG 1: 1 MRD - hvert år - i 5 år (fra 0,63% til 1.25% av samferdselsbudsjettet)

FORSLAG 2: 95% 1 Gbps , 100% - 100 Mbps innen 2025


FORSLAG 3: Den nye Ekomloven (Høring 20. oktober) stimulerer til økte investeringer fremover

  • Økt satsing på norsk datasenterindustri

FORSLAG 1: Tiltakene i strategien «Norske Datasenter» må følges opp og forbedres, blant annet med regionale planer.

FORSLAG 2: Fortsatt likebehandling mellom datasenterindustrien og annen kraftkrevende industri på tilgang på kraft og kraftpriser.

FORSLAG 3: Forutsigbare rammevilkår

  • Cybersikkerhet – taktskifte

FORSLAG 1: #1 prioritering for Norge i Sikkerhetsrådet og mer forpliktende internasjonalt samarbeide (FN, EU, Nato).

FORSLAG 2: Flere nye studieplasser og integrert del av all IT-utdanning.

FORSLAG 3: Mer forpliktende samarbeide mellom myndigheter og norsk sikkerhetsindustri (NSM har kun hatt en økning fra 232 til 289 personer siden 2016.

FORSLAG 4: Krav om vektlegging av sikkerhet i alle offentlige anskaffelser (530 mrd) - og vurdering om NSM sine kurs skal være obligatorisk for alle IT-ansvarlige i det offentlige.

  • Satsing på data OG teknologi – taktskifte

FORSLAG 1: Lanserte strategier må følges opp med konkrete handlingsplaner med forpliktende tiltak og budsjetter

FORSLAG 2: Krav til innovasjon i offentlige anskaffelser og 100 mill til KI-fond

FORSLAG 3: En ny og målrettet teknologi- og realfagssatsing fra barnehage, via grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning.  

  • Privat verdiskapning - ikt-industrien bygger fremtidens Norge

FORSLAG 1: Hovedregelen må være at der private kan lage løsningene skal de offentlige kjøpe disse og ikke lage egne. 

FORSLAG 2: Det oppfordres ikke til generelle krav om kutt i kjøp av private løsninger eller bruk av privat ekspertise.

  • Bærekraft og teknologi - ny satsing

FORSLAG 1: Bærekraft som krav i alle offentlige anskaffelser

FORSLAG 2: «Klimasats» økes fra 100 mill til 200 mill (365 mill i søknad i fjor)

FORSLAG 3: Bærekraft inn som fag i teknologistudiene

Powered by Labrador CMS