OBOS Opennet en fiasko

For tre år siden kjøpte OBOS bredbåndselskapet Opennet. Resultatene har ikke svart til forventningene. Kundeveksten blir stadig lavere og underskuddene stadig større.

Publisert

Sommeren 2018 kjøpte OBOS Opennet som fram til da hadde utmerket seg i bredbåndsverden med nærmest permanent underskudd på om lag 2 millioner+ årlig. I 2019 uttalte konserndirektør Morten Aagenæs i OBOS at kundetilstrømmingen var enorm og at selskapet slet med å tilfredsstille etterspørselen.

Tallens bedrøvelige tale

Selskapets utvikling viser det stikk motsatt. De har kundevekst, men den er svak – 1800 nye kunder over to år fram til inngangen på 2020. Enda verre er det at i andre halvår i 2020 var veksten kun 637 kunder ifølge Nkoms rapporter.

Og det har skjedd i en periode da OBOS så visst har brukt penger på selskapet. Opennet har alltid over de 12 årene selskapet har eksistert gått med underskudd. Det som er enda verre er at underskuddene har økt kraftig etter at OBOS overtok selskapet. I 2018 var resultatet før skatt minus 2,9 millioner, i 2019 7,1 millioner kroner og i 2020 minus 13,2 millioner kroner av en omsetning på 15,5 millioner kroner. En trøst for den høyst profitable bolig-storheten er saktens at her er det store skattefordeler å hente med framføringen av underskudd i Opennet. I 2020 2,9 millioner kroner.

Enormt potensiale

OBOS har over 240 000 kunder og øker med 3-4000 hvert år. Det er i hovedsak Telenor og Telia som har de store avtalene med borettslagene. OBOS hadde uttalte store forventninger til at den åpne profilen med valgfrihet skulle slå an i medlemsmassen. Så langt må vi konstatere at selv ikke veksten i nye boliger har selskapet maktet å ta.

På tilbudssiden på aksess har de kun en sterk tilbyder – Nexgentel. På TV-siden både nå sterke Allente og RiksTV.  På deres nettsider kan vi lese: «Det er fortsatt mulig for styret i et boligselskap å inngå en fellesavtale med én leverandør med oss, men de fleste velger å gi beboerne full valgfrihet til å velge den leverandør og tjeneste de selv ønsker – uavhengig av hverandre.»

Tallene indikerer vel likevel at de fleste velger fellesavtaler med en leverandør. Bjørn Isaksen har ledet Openet både før og etter OBOS overtakelse. Styreleder er Morten Aagenæs.

Powered by Labrador CMS