NTE vil sikre seg Vitnett

Politikerne i Oppdal setter full brems på salget av Vitnett etter at NTE i tolvte time har fremmet et bud som verdsetter selskapet til solide 170 millioner kroner – 45 millioner mer enn NEAS har gjort.

Publisert

Det nye budet verdsetter hver kunde i Vitnett til over 36 000 kroner. Selskapet har 4650 kunder hvorav 700 på radionett og resten på fiber. Trolig verdsettes da hver fiberkunde solid over 40 000 kroner.

Storoffensiv fra NTE

NTE har nylig også lagt inn bud på Verdal KabelTV.  Kraftselskapet hadde 1. juli om lag 61 000 fiberkunder og vil runde 70 000 før året er omme om begge oppkjøpstilbudene går i orden. NTE er i tillegg medeier i Nordvest Fiber i Ålesund.

Det er også et annet aspekt ved NTE-tilbudet på Vitnett. Høyst sannsynlig vil da Vitnetts kunder få Altibox som innholdsleverandør etter hvert. De har i dag Telia. Hva gjør Telia nå? Kommer det nok et bud på det veldrevne selskapet som Stig Strand leder. Selskapet har vekstmuligheter i hyttemarkedet og har også utmerket seg med et vidt tjenestespekter.

Gyldent også for NEAS

Kommunen eier 50,1 prosent av aksjene i Vitnett som i mange år har vært ledende innen fiber- og bredbåndsutbygging i Oppdal og Rennebu. Neas kjøpte den andre halvparten i 2019 – da sa kommunestyret nei til en opsjonsavtale om å kjøpe resten.

Mandag fikk kommunen et nytt bud på bordet.

Den nordtrønderske kraftgiganten NTE vil legge 85 millioner kroner på bordet for aksjeposten, og har samtidig sendt et tilbud til Neas om å kjøpe også deres aksjepost. Neas kjøpte halvparten av Vitnett for 37,5 millioner for to år siden. Nå kan de selge den for nesten 50 millioner i gevinst.

Budene innebærer at NTE verdsetter Vitnett til 170 millioner kroner.

Konsernet NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) hadde i fjor driftsinntekter på 2,2 milliarder, og et resultat på 420 millioner.

Fikk bud mandag

Leder i kommunens forhandlingsutvalg, varaordfører Elisabeth Hals (V), kom med den overraskende nyheten i starten av formannskapsmøtet tirsdag der avtalen med Neas skulle behandles, melder Oppdalingen (OPP.no).

Hals poengterte at kommunen har vært lojale til medeier Neas og ikke vært i dialog med andre interessenter, selv om det ifølge henne har vært andre kjøpere som har signalisert interesse.

– Men vi har ikke hatt forhandlinger med andre enn Neas, påpekte Hals før hun røpet den siste utviklingen i salget.

NTE vil legge 85 millioner på bordet for aksjeposten.

– Det skriftlige budet på aksjene er av en slik størrelse at vi ikke kan snu ryggen til det. Vi må ta innover oss budet og se om dette er sammenlignbart med den avtalen vi har forhandlet oss fram til. Vi må nå samle sammen forhandlingsutvalget og gå en runde til, varslet Hals.

Drømmesituasjon

Hun peker på at budet må vurderes ikke bare økonomisk, men også i forhold til lokal tilstedeværelse for Vitnett i framtida.

I budet, som Oppdalingen har fått tilgang til, skriver NTE følgende:

«NTE ønsker å videreutvikle Vitnett som et selvstendig selskap. Vi har et godt inntrykk av selskapet og kompetansemiljøet i Vitnett. », skriver de i budet til kommunen og mener at med NTE på laget vil lokale arbeidsplasser i Vitnett sikres.

Budet ligger 23 millioner høyere enn det kommunen har forhandlet seg fram til med Neas.

– Det gir selvsagt en betydelig større inntektsmulighet for kommunen, sa Hals før ordfører Geir Arild Espnes fulgte opp.

– Det er egentlig en drømmesituasjon vi nå har, sier Espnes.

NTE presiserer at det primære ønsket er å eie hele Vitnett, men skriver at dersom minoritetsaksjonær Neas ikke vil selge sine aksjer, ønsker NTE å kjøpe Oppdal kommunes aksjepost.

Derimot er det ifølge budet som er sendt Neas uaktuelt for NTE å kjøpe Neas sin aksjepost dersom Oppdal kommune ikke vil selge sin aksjepost til NTE.

Avgjørelse i oktober

Hals mener tilbudet er en honnør til det enn så lenge kommunale nettselskapet som har stått bak utbyggingen av bredbånd og fibernett i Oppdal og Rennebu de siste årene. Selskapet tilbyr også andre digitale tjenester, som TV og webhotell, til kunder i de to kommunene.

– Dette er en fantastisk tilbakemelding til Vitnett som firma - og de verdiene de har klart å skape disse årene, sier Hals som legger til at de ansatte i Vitnett er orientert om det nye budet og at salget er stoppet.

Nå varsler Hals at de vil gå en runde med budgiveren, men målet er fortsatt å lande en avtale som kommunestyret kan behandle i oktober.

– Alt har vært håndtert ryddig, men vi har visst at NTE har vært interessert, sier Hals til OPP.

I budet gir NTE en frist til 15. oktober med å akseptere budet.

For Oppdal kommune kan kampen om Vitnett gi minimum 23 millioner mer i kassa, i beste fall kan det bli en budkrig om Vitnett-aksjene.

– Vi klager ikke vi, og dette er en kjempehonnør til Vitnett som er så attraktive i markedet, sier Hals.

 

 

Powered by Labrador CMS