Kan ikke la svenskene rykke fra oss

Pilene peker i riktig retning for bredbåndsatsingen i Norge. Men ambisjonene må skrus opp om svenskene ikke skal rykke fra oss.

Publisert

Det sier lederen for IKT Norge Øyvind Husby i en kommentar til den bredbåndutviklingen som Nkoms siste oversikt sist torsdag viser.

Mange har fortsatt ikke tilbud

- Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sine tall viser at den «norske modellen» med langsiktige, lønnsomme, rammebetingelser for infrastrukturinvesteringer fungerer. Alle piler peker i riktig retning. Over 90% har nå tilgang til 100 mpbs bredbånd, og siste året har vi hatt en kraftig økning i de som kan få 1 Gbps: 86,4% - opp 33%!

- Samtidig viser tallene at det fremdeles trengs store investeringer - der lønnsomheten er lavest - i distriktene. 238 000 husstander har ikke tilgang til høyhastighetsbredbånd, og det er fremdeles store forskjeller mellom distrikter og byer, sier Husby

Må iallfall følge svenskene

- Vi trenger derfor fremdeles langsiktige rammebetingelser som stimulerer til økte private infrastrukturinvesteringer, og økte offentlige tilskudd i distriktene der det ikke er lønnsomt å bygge ut.

- Sverige har målsetting om 1 Gbps til 98% i 2025. Norge kan selvfølgelig ikke ha lavere ambisjoner. Norges visjonen må være 1 Gbps til alle så raskt som mulig. De private aktørene står klare, men vi når ikke målet uten tett samarbeide med myndighetene. Utfordringen til det nye politiske mannskapet er herved gitt, sier Husby.

nB! Den avtroppende regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 tirsdag.

Powered by Labrador CMS