Fiberveksten nesten tre ganger FWA-veksten

Telecom Revys foreløpige prognose for fiberveksten i 2021 viser 156 000 nye abonnenter og en FWA-vekst på vel 60 000.

Publisert

Nye 140 000 kobberkunder forsvinner og kun 85 000 er igjen ved årsskiftet. Både fiber- og FWA-vekst blir litt mindre enn i 2020.

Før året er omme vil antall fiberkunder i Norge med god margin ha passert 1,5 millioner.

Prognosen er høyst foreløpig i hovedsak basert på halvårstallene til Altibox, Telenor og Telia pluss noen enkeltselskaper for øvrig.

I fjor var fiberveksten privat/bedrift samlet på 184 000 kunder. Så høy blir den garantert ikke i år. Vi anslår høyst foreløpig om lag 20 000 færre – med andre ord på nivå med veksten i 2019.  Altibox holder koken og øker faktisk i første halvår i forhold til i fjor. Men Telenor hadde som vi spådde i årsrapporten «Bredbånd i koronatid» i fjor 13 000 færre nye fiberkunder i 1. halvår i år. Dobbeltsatsingen på fiber og FWA er hovedårsaken til det. Noe av det samme vil Telia merke, men med en noe mindre redusert fibervekst enn Telenor.

FWA – fast mobilt bredbånd – vokser senere enn mange observatører først hadde trodd, inkludert oss. Vi anslår at det ved utgangen av året vil være rundt 160 000 FWA-kunder koblet opp. Veksten her er på litt lavere nivå som i 2020 selv om nye operatører, spesielt NextGenTel og Jetnett, er kommet til. FWA-veksten i 2020 var på 67 000. Mye tyder på at den i høyden blir 60-62 000 i år i hovedsak fordi Telenors veksttakt på FWA p.t. er mye lavere enn den var i 2020. Nå melder Allente seg også på med mobilt bredbånd og snart kommer vel også Global Connect i gang.

Selv om det kan se ut som fiber bare tar litt mer av kobbermarkedet enn FWA, skal vi huske at nedgangen i kabel og den betydelige økningen i nye husstander i sentrale strøk i all hovedsak går til fiber. Telenor har da også opplevd at investeringsviljen i fiber ute i mange små kommuner er større enn de først hadde trodd. Mye av FWA-veksten så langt er kommet i bysentra som er vanskelig fiber.

Vi har lagt til grunn varslet økning både på fiber og FWA i andre halvår og at Altibox vil levere enda flere enn 28 000 i det halvåret vi er inne i.

I årets bredbåndssanalyse, som kommer 20.oktober, vil vi ha både en ny dekningsundersøkelse og halvårstall på abonnement fra Nkom som gir mer presis bakgrunn. Nkoms rapporter vil foreligge 7. oktober.

Powered by Labrador CMS