Ekomportalen lansert

Onsdag 1.september lanserte Nkom Ekomportalen som etter hvert både kan øke utbyggingshastighet og bedre økonomien i all utbyggingen av infrastruktur.

Publisert

Ekomportalen er i realiteten en oppfølging av Ekomloven som trådde i kraft 1. juli 2020. Nkom har i et år jobbet med å utforme det betydelige IT-systemet som må til for å registrere all fysisk infrastruktur, alle byggearbeider fortløpende og også ledig kapasitet. Det er tilbydere og utbyggere som er pliktig til å registrere den omfattende informasjonen i portalen. Det kan skje automatisk via API eller manuelt. Først når mange har lagt inn informasjon vil nytteverdien bli realisert.

Portalen er ikke for hvermansen. Kun de som er registrert i databasen til Nkom har tilgang og informasjonen er filtrert slik at ikke konkurransesensitiv informasjon kommer på avveie.

- Jeg tror portalen både vil bidra til å øke hastigheten i utbyggingen og bedre økonomien for utbyggerne, sa Fiberfortenings Jørn Slåtten under åpningen.

- Norge er et av verdens dyreste land å bygge infrastruktur i og det er få kunder å dele utgiftene på. Likevel har den norske modellen vær en suksess og vi hevder oss godt internasjonalt. Men jeg advarer: Den største feilen vi kan gjøre nå er å tro at vi er ferdige med utbyggingen. Det er vi ikke. Om lag 250 000 har ennå ikke en høyhastighets framtidsrettet tilbud, sa IKT Norges leder Øivind Husby i sitt innlegg.

Powered by Labrador CMS