Bygger verdens mest hardføre mobilnett

Telenor er i full gang med å bygge ut 5G landet over, og nå offentliggjør selskapet at utbyggingen skjer på en helt ny måte som gir Norge kanskje verdens mest hardføre mobilnett.

Publisert

Nå skal de fleste basestasjoner vi aggregeringsnoder få dobbel framføring på fiber eller radiolinje.

- I Norge fører spredt bosetting, røff natur og ekstremvær til at det er ekstra utfordrende å sikre at alle har nett-tilgang til enhver tid. Samtidig er samfunnet i økende grad avhengig av digitale tjenester. Telenor har av den grunn satt som mål å sikre at nettet vårt fungerer nær sagt alltid og overalt. Derfor er det med stolthet og glede at vi nå kan fortelle at vi gjennomfører tiltak som vil føre til drastisk høyere oppetid for vårt mobilnett, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

Reduksjon på 80 prosent

Ifølge Telenor vil selskapets nye framgangsmåte for bygging av mobilnett sannsynligvis gi Norge verdens mest hardføre mobilnett.

- Telenors nye måte å bygge ut mobilnett på gjør ifølge våre beregninger til at nettutfall reduseres med omkring 80 prosent. Vi har holdt dette som en godt bevart hemmelighet, men nå som utbyggingen er kommet godt i gang, vil vi gjerne dele historien, sier Furberg.

Det er såkalt doble linjeføringer i mobilnettet Telenor nå satser på, og innføringen av dette følger takten til Telenors 5G-utbygging.

- Ved å utnytte doble linjeføringer vil kundekonsekvensen ved utfall i mobilnettet være lik null eller reduseres drastisk, dette fordi såkalt redundans oppnås, sier Furberg.

Redundans betyr at Telenor bygger inn reserveveier i mobilnettet, slik at dersom det blir brudd ett sted, vil trafikken rutes gjennom reserveveien. Basestasjoner i et område vil være koblet via to punkt i stedet for ett. Med to veier å lede trafikken, vil ikke feil få kundekonsekvens da trafikken rutes om. Dermed kan kundene fortsette å benytte mobiltjenestene samtidig som Telenor kan gjennomføre feilrettingen.

En feil – stor konsekvens

Selv om doble føringer, eller såkalt lokal redundans, fører til radikal økning i oppetid for mobilnettet, er det ingen eller svært liten redundans i mobilnett verden over. Dette skyldes at det blir ansett som for kostnads- og ressurskrevende å innføre. Dermed kan én feil i mobilnettet få store konsekvenser for mange kunder og for samfunnet generelt.

Det normale i mobilnett er at basestasjoner i et område er koblet sammen via ett punkt og at det kun er én linjeføring til dette punktet. Dersom feil oppstår, vil alle basestasjonene som er koblet til samme punkt (node/aggregeringssite) gå ned. Årsaker kan være kraftutfall, utstyrsfeil eller fiberbrudd.

Selv om Telenor nå bygger doble føringer i store deler av nettet, påpeker selskapet at det enkelte steder ikke lar seg etablere, for eksempel for enkeltbasestasjoner helt ytterst i nettet. Men sannsynligvis vil rundt 80 Prosent av basestasjonene få to framføringer.

Batteri ikke nok

En mer teknisk betegnelse av dette er dual homing. Fram til nå har fokus vært på batteribackup ved linjebrudd på fiber eller radiolinje. Men hvert år er det tallrike eksempler på fiberbrudd som setter mobile basestasjoner ut av drift. Myndighetenes krav har vært beskjedne – ikke en gang redundans til alle 357 kommunesentra. Telenor regner med å ha et landsdekkende 5G-nett i 2024.

Powered by Labrador CMS