Enorm dekningsforskjell i Europa

Utfordringen over hele Europa er fiberdekningen grisgrendt. Norge er det neste beste landet i hele regionen etter Spania med Sverige på tredjeplass.

Publisert Sist oppdatert
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Oversikten fra FTTH Council viser ikke detaljene for Norge. Vi har hentet tallene for Norge fra Nkoms dekningsrapport for 2020 og sammenlignet tallene med Idate/FTTH Councils tall for de fremste nasjonene i Europa i 2020.</span>
Oversikten fra FTTH Council viser ikke detaljene for Norge. Vi har hentet tallene for Norge fra Nkoms dekningsrapport for 2020 og sammenlignet tallene med Idate/FTTH Councils tall for de fremste nasjonene i Europa i 2020.

Spania hadde av historiske årsaker et svakt kobbernett og hadde sterke insitamenter til å satse på fiber tidlig. Det samme hadde Portugal. På politisk hold vil vi hevde at det er Sverige som har utmerket seg. Der norske politikere lot kraftkapitalen bygge fiber, bevilget svenske politikere 10-talls milliarder i statlige tilskudd til utbygging.

Det er verd å merke seg at FTTH Council ser framveksten av trådløst bredbånd (FWA) som den største mulige bremsefaktor for fiberveksten fram til 2026. Vi deler ikke dette synet. Det er ikke enten eller, men både og. Uten fiber ingen 5G nett.

Vi gjør oppmerksom på at definisjonen av dekning i grisgrendte strøk kan variere noe i ulike land, men er såpass sammenfallende at det store bildet tegner seg klart. Idates definisjon av spredt bebygde områder er mindre enn 150 innbyggere per kvadratkilometer. I Norge definerer SSB spredtbygde områder som alt som ikke er tettsted. Tettsted er definert som en boligsamling og registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der og avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 meter. Litt spissfindig og underlig at man ikke kan enes om en definisjon. Det endrer ikke hovedpoenget.

Som det framgår av tabellen ligger de store økonomiene i Vest-Europa et hav etter de eldende nasjonene. Det gjelder også Russland.

Powered by Labrador CMS