BKK nærmer seg milliarden i bredbånd

Snart har BKK-konsernet direkte og indirekte en milliard kroner i omsetning på bredbånd. I fjor hadde de teleomsetning på 857 millioner når vi tar med rubb og rake. De er tungt involvert i fem bredbåndselskaper.

Publisert
   
BKKs televirksomhet  
 Selskap Omsetning
BKK Digitek 332
BKK Breiband 27
Enivest 188
Bergen Fiber 63% 240
Tafjord Connect ca, 34% 70
Total teleomsetning 857

Det fem er BKK Digitek, BKK Breiband på Tysnes og nå Enivest. Disse tre har til sammen 547 millioner kroner i omsetning hvilket er teleomsetningen, heter det i BKK- konsernets årsberetning, Men det de ikke fokuserer på er eierskapet i Bergen Fiber med 63 prosent av aksjene og indirekte ca.- 34 prosent av Tafjord Connect.  Tar vi andelene der med, har BKK en bredbåndsvirksomhet på 857 millioner kroner.

BKK Digitek fortsatt gull verdt

BKK Digitek as    
NOKm2017201820192020
Omsetning265,9291,6298,5331,1
EBITDA120,4123,7136,2132,4
EBITDA-margin45 %42 %46 %39.9%
Driftsresultat75,177,086,167,9
EBIT-margin28 %26 %29 %20,2
Resultat etter skatt53,455,362,350,4
Utbytte/konsernbidrag0,00,050,050,0
Antall bedriftskunder *)            4 225           4 197           4 377

*) Dette er ikke antall kunder (BKK har en del kunder med svært mange aksesser og en del SMB kunder med kun 1 aksess).

For konsernet er fortsatt BKK Digitek gullkua i bredbåndsporteføljen. Også i år kunne BKKs eiere, Bergen Kommune og Statkraft glede seg over 50 millioner i utbytte fra BKK Digitek. Som våre lesere vet, er det der BKKs engasjement i bedriftsmarkedet og i transportfiber kanaliseres.

Resultatet er på linje med tidligere år, men marginene svak lavere – EBITDA ned fra 46% til 40%.

- I BKK Digitek har vi hatt en god utvikling i markedet knyttet til utviklingen av nye aksesser i bedrifts og operatørmarkedet med en økning på ca 7% som tilsvarer ca 9600 fiberaksesser. Antall bedriftskunder har også økt med 7% til ca 2700 kunder ved årsskiftet.

-  Det har vært et visst ARPU fall spesielt i SMB-markedet men dette har vært kompensert for med økt antall oppkobling av nye fiberaksesser både hos nye og eksisterende kunder.

-  Nye satsinger innen IoT og stamnett har medført økte investeringer som har påvirket resultatgraden noe. Det har også vært økte kostander innen omlegging av fiberinfrastruktur og økning som følge av prosjekter innen digitalisering rettet både mot produksjonssystemer og kundefront, sier adm. direktør Erik Korvald i BKK Digitek en kommentar

Gode utsikter framover

-  BKK Digitek AS opererer i et konkurranseutsatt marked. Selskapet mener å ha gode forutsetninger for å fortsatt lykkes da det vil være økende etterspørsel etter selskapets produkter og tjenester. Selskapet ser et potensiale i å effektivisere virksomheten fremover gjennom økt grad av automatisering og digitalisering, sier Korvald.

-  Digitalisering er en sterk trend som påvirker alle bransjer og markeder inklusive kraftkommunikasjon. Som en del av digitaliseringen velger mange selskaper å benytte skybaserte løsninger. Disse selskapene har dermed behov for et nett med høy stabilitet, hastighet og sikkerhet. Etterspørselen etter fiberbasert infrastruktur og tjenester er i vekst og kapasitetsbehovet er økende. Fremtidig utbygging av 5G-nett kan bli et delvis substitutt for fiberbasert bredbånd, men vil kreve betydelig fiberutbygging til nye basestasjoner. Økt behov i markedet for løsninger knyttet til Internet of Things (IoT) gir også nye muligheter for BKK Digitek fremover.

-  BKK Digitek AS er godt posisjonert for å være den ledende infrastrukturleverandøren innen disse satsingene i vår region. Selskapet ser også muligheter til ytterligere å posisjonere seg som en leverandør av kundeservice og driftsløsninger. Selskapet ser for seg en videre vekst og har også som mål å forbedre kundeopplevelsen. Sentralt i arbeidet er utviklingen av nye digitale kundeløsninger for å sikre best mulig kundeopplevelse, sier han.

Powered by Labrador CMS